INSCHRIJFFORMULIER

Redigeren
Redigeren is het nakijken en verbeteren van een geschreven tekst voordat deze wordt gepubliceerd.
De correcties die bij het redigeren worden doorgevoerd kunnen zijn ter verbetering van:
Spellingsfouten, grammaticale fouten en andere onvolkomendheden;
De opzet van de tekst, bijvoorbeeld om een boodschap duidelijker over te brengen;
Het aanpassen van een tekst om deze beter te laten passen in de opmaak, waarbij het meestal gaat om inkorten.
Redigeren spitst zich met name toe op het verbeteren van de vorm van een tekst. De boodschap zelf blijft overeind. Hooguit worden tekstuele fouten en feitelijke onjuistheden rechtgezet.

Adres

Schepenveld 21-07
3891ZK Zeewolde


Contact 
 
T 036 5236802
E info@abcuitgeverij.nl
Bank: NL 67 SNSB 0871181754
KVK 39069631
BTW NL001303056B63
Email: info@abcuitgeverij.nl                  
T  : 0365236802

Made with Mobirise ‌

Website Maker